Jeśli wierzysz, że życie jest ciężkie, to masz racje i zapewne stoją za tym konkretne trudne doświadczenia, ale życie też jest przyjemne, wesołe, piękne, mądre, ale też smutne, i okrutne. Nie ma jednej racji, jednej prawdy o życiu. Wszystko jest prawdziwe, bo wydarzyło się wszystko jako dowód, na wielobarwność życia i nas ludzi, którzy tworzymy te wydarzenia. Wielość tych prawd daje nam furtkę do zmiany. Niezależnie to co trudnego ci się przydarzyło, w jakiej pułapce utknęłaś, nadal istnieje inna rzeczywistość, która jest udziałem innych ludzi. Czasem trzeba zrobić krok, żeby się do niej przedostać i zacząć żyć innym życiem. Nie można tego zrobić jeśli uznajemy jedną prawdę życiową. Wychodząc poza ograniczenia własnego umysłu, emocji, doświadczeń życiowych, porzucamy naszą jedną prawdę na rzecz, wszystkich prawd. Wtedy pojawia się prawdziwy wybór, poszukiwanie doświadczeń życiowych, które są drogą do spełnienia pragnień, odkrywanie stłumionych radości i wolności, która pozwala nam rozkwitać w tych kolorach życia, które są najbliższe naszemu sercu i duszy.

Joanna Chełmicka